توسط اداره استاندارد گناوه صورت گرفت:
شركت هاي بازرسي آسانسور در شهرستان های شمالی مستقر شدند
خبرگزاری شبستان: رئيس استاندارد گناوه از استقرار اولين شركت هاي بازرسي آسانسور در شهرستان های شمالی استان بوشهر خبر داد.

قدرت الله شاهين زاده، رئيس اداره استاندارد گناوه به خبرگزاری شبستان در بوشهر، از استقرار دو شركت بازرسي آسانسور در این شهرستان خبرداد و گفت: مالكين آسانسور در شهرستان هاي گناوه و ديلم از اين پس با استقرار اين شركت ها می توانند جهت اخذ گواهينامه استاندارد خود به جاي مراجعه به شركت هاي بازرسي مركز استان، از اين مراكز بهره مند شوند.

 

هشدار اداره استاندارد گناوه به مدیران ساختمان

رئيس اداره استاندارد شهرستان گناوه با اشاره به اهميت استانداردسازي آسانسورهاي مراكز عمومي و مسكوني، تاکید کرد: مدیران ساختمان باید وضعیت آسانسور ساختمان خود را از طريق شركت هاي بازرسي استاندارد بررسی کنند زیرا در غیراینصورت عواقب هرگونه حادثه در آسانسور متوجه آنان خواهد بود.

 

چاپ خبر