پرچم «لیبی» در بیروت به خاطر«امام موسی صدر» به پایین کشیده شد
هواداران جنبش امل، پرچم های برافراشته شده لیبی در خیابان های بیروت به دلیل حضور در اجلاس عربی اقتصادی را به زیرکشیدند و علت این اقدام به مسئله «امام موسی صدر» برمی گردد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از رای الیوم، صفحه های شبکه های اجتماعی فیلم ویدیویی را منتشر کردند که تعدادی از هواداران جنبش امل اقدام را هنگام پایین کشیدن پرچم لیبی در مرکز بین‌المللی نمایشگاهی بیروت نشان می دهد.

پرچم لیبی را مدیریت مراسم در ریاست جمهوری لبنان به منظور آماده سازی اجلاس عربی اقتصادی که قرار است 19 این ماه برگزار شود، در تعدادی ازمناطق از جمله بیروت برافراشته کرده است.

 

هوادران جنبش امل با پایین کشیدن پرچم لیبی، تصاویر «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان و «امام موسی صدر» و پرچم جنبش امل را به جای آن قرار دادند.

هواداران این جنبش با موتورسواری در خیابان های بیروت و مقابل هتل «فور سیزن» شعارهایی همچون «جان و خون فدای تو ای امام»، «جان و خون فدای تو ای نبیه» را سردادند و تصاویری از امام موسی صدر و نبیه بری را در دست داشتند.

 

جنبش امل با دعوت لیبی به اجلاس اقتصادی بیروت به دلیل همکاری نکردن با دولت لبنان در کشف سرنوشت امام موسی صدر که در زمان «معمر القذافی» دیکتاتور لیبی در این کشور ناپدید شد، مخالف کرد.

در همین حال، عضو شورای اعلای دولت در لیبی، مشارکت دولت وفاق ملی را در اجلاس اقتصادی عربی دربیروت اعلام کرد.

 

«سعد بن شراده» عضو شورای اعلای دولت لیبی گفت: وزیر اقتصاد دولت وفاق لیبی در اجلاس اقتصادی توسعه عربی حضور خواهد داشت.

بن شراده افزود: اعتقاد ندارد که حضور لیبی یا نماینده آن در اجلاس اقتصادی پیامدهایی داشته باشد، اما حضور وزیر اقتصادی در این اجلاس برای این است که این همایش رنگ و بوی اقتصادی دارد.

 

وی ادامه داد: دولت لیبی به طور جدی با پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر برخورد نکرده است. این مسئله از بیش از سه دهه است که برروابط لیبی – لبنان سایه افکنده است. پس از 2011 و دولتهای بعدی در لیبی نیز این پرنده با دولت لبنان بازنشده است.

چاپ خبر