وزیر آموزش و پرورش:
باید فعالیت های موازی در آموزش و پرورش را قیچی کرد
بطحایی گفت:باید فعالیت های موازی دربرخی از معاونت های وزارت‌ آموزش و پرورش را قیچی کرد و بر کیفیت بخشی متمرکز شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «سیدمحمد بطحایی» امروز( 22 دی ماه ) در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: کارشناسان و مدیران سازمان پژوهش، معماران یادگیری در دانش آموزان هستند.

 

وزیر آموزش و پرورش افزود: کارشناسان و مدیران سازمان پژوهش هستند که فرآیند  یادگیری، حجم و چگالی محتوا و روش محتوا را مشخص و تعریف می کنند.

 

وی با بیان اینکه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مهمترین اجزای یادگیری را رقم می زند، گفت: این اجزا در مدارس و در قالب برنامه آموزشی و پرورشی به اجرا درمی آید.

 

بطحایی تصریح کرد: امروز نیاز دانش آموزان آیا همان نیاز 15 و 20 سال پیش است؟ به نظر می رسد بخش عمده سبد یادگیری دانش آموزان از محتوا پر شده است و دیگر باید به مهارت های دیگر اهمیت داد.

 

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دانش آموزان به نیازهای جدیدتر در زندگی فردی و اجتماعی محتاج هستند که جای کافی در سبد یادگیری ندارد. به نظر می رسد تحولات بسیار در حوزه اجتماعی و جامعه شناختی صورت گرفته و باید برنامه درسی به آن میزان منطبق شود.

 

وی با بیان اینکه فرآیند برنامه ریزی درسی بسیار کند است، گفت: این مسیر کند در برخی از موارد به جوهره و ماهیت برنامه ریزی مرتبط می شود که کاری نمی توانیم کنیم اما با اتفاق های جدیدی مواجه هستیم که موجب شده بین برنامه درسی و نیازها فاصله و شکاف ایجاد شود.

 

وزیر آموزش و پرورش افزود: دانش آموزان در مدرسه چیزی می آموزند که در بیرون کمتر به آن نیاز دارند. باید بخشی از آموزش ها در مدرسه به مهارت ها پرداخته شود که در زندگی اجتماعی نیاز دارند اما در مدرسه جایی برای آن نگذاشته شده است.

 

وی تاکید کرد: از پایه اول تا دوازدهم کتاب ها نونگار شده است اما باید از لحاظ یادگیری مهارتی اصلاحاتی صورت گیرد.

 

وی با اشاره به تغییرات اخیر وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش اصلاحات ساختاری را شروع کرده است که ابتدا از ستاد آغاز کردیم و به استان ها و مناطق هم خواهیم رسید. در اصلاح ساختار تلاش می کنیم تا فعالیت های موازی در واحدهای مختلف کاهش یابد.

 

بطحایی با اشاره به فعالیت های موازی ای که در معاونت های آموزشی صورت می گیرد، گفت: در معاونت های آموزشی وزارت آموزش و پرورش و پژوهش موازی کاری هایی وجود دارد که تعارض و تضادها را افزایش می دهد که باید فعالیت های موازی را قیچی کرد. معاونت آموزشی باید تمرکز بیشتری به کنترل کیفیت داشته باشد.

 

چاپ خبر