کاهش سوادآموزان، مجوز تنها مرکز یادگیری محلی فاروج را لغو کرد
کارشناس مسئول سوادآموزی فاروج اعلام کرد: مجوز مرکز یادگیری محلی سواد روستای مرغزار این شهرستان، به عنوان تنها مرکز دولتی فعال در خراسان شمالی با کاهش سوادآموزانش لغو و فعالیت آن متوقف شد.

علی قنبری به خبرنگار خبرگزاری شبستان در فاروج گفت: مهرماه سال 95، مجوز راه اندازی 9 مرکز یادگیری محلی سواد برای استان صادر شده بود که از آن میان، تنها مرکز مرغزار فاروج راه اندازی شد.

 

وی علت لغو مجوز فعالیت این مرکز یادگیری محلی سواد را، نبود شرایط لازم برای ادامه کار عنوان و بیان کرد: حدنصاب نفرات برای فعالیت مراکز دولتی وجود 75 سوادآموز است که با توجه به نرسیدن شمار سوادآموزان مرغزار به این شاخص، لغو مجوز شد.

 

قنبری در عین حال از آماده شدن مقدمات فعالیت راه اندازی مرکز غیردولتی در روستای چوکانلوی فاروج خبر داد.

 

وی با اشاره به اثرگذاری فعالیت این مراکز گفت: دستگاه های شهرستان برای دوره های مهارت آموزی و فنی و حرفه ای همکاری لازم را با مرکز مرغزار داشتند که امید است این روند با مرکز جدید هم استمرار داشته باشد.

 

کارشناس مسئول سوادآموزی فاروج گفت: مراکز یادگیری محلی سوادآموزی، با هدف آموزش سواد پایه، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، حرفه آموزی و مهارت های زندگی به سوادآموزان، بر اساس طرحی ملی در حوزه توانمندسازی شهروندان ایجاد می شود.

 

وی، آموزش حقوق شهروندی، حرفه آموزی و مهارت های زندگی، تعامل با ادارات برای سوادآموزان را از برنامه های اجرایی مراکز یادگیری محلی سوادآموزی عنوان کرد و افزود: سهمیه شهرستان فاروج در سال 97 شامل 110 نفر در سواد آموزی، 120نفر در تحکیم و 100 نفر در انتقال بود که این سهمیه به صورت ۱۰۰ درصدجذب شد.

 

قنبری با بیان اینکه در دوره انتقال 9 کلاس و در دوره تحکیم 12 کلاس تشکیل شده، بیان داشت: از مجموع 71 آموزش دهنده 12 نفر از همکاران آموزشی هستند.

 

آمار باسوادی در گروه هدف 10 تا 49 سال در شهرستان فاروج 92.66 درصد است.

چاپ خبر