اسکندری در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه اصفهان:
کمبود پرستار سبب نارضایتی بیماران می شود/ نیاز به ۸هزار پرستار
دبیرهیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان گفت: کمبود پرستار در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی برای رسیدگی سبب نارضایتی بیماران می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، »عباس اسکندری» در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اصفهان به مناسبت روز پرستار اظهارداشت: در حال حاضر 8 هزار در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر استان اصفهان فعالیت می کنند که بر اساس آمار استاندارد باید تعداد آن ها به 16 هزار پرستار برسد.

دبیرهیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان افزود: این کمبود پرستار در استان اصفهان باعث شده که هر پرستار به جای رسیدگی به پنج بیمار به حال 15 بیمار رسیدگی می کند که این موضوع منجر به نارضایتی بیماران در بیمارستان ها و نهادهای بهداشتی و درمانی شده است.

وی با بیان اینکه برای افزایش کیفیت و توسعه خدمات نیاز به رفع مشکلات این حوزه است، تصریح کرد: با افزایش تعداد پرستاران و بهبود کیفیت زندگی و معیشت آن ها خدمات به مردم با کیفیت بهتری ارایه می شود و نارضایتی های ناشی از کمبود پرستار کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه پنج دانشکده پرستاری در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در استان اصفهان راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: بیش از هزار و 500 پرستار در حال تحصیل در این مراکز هستند که سالیانه 260 نفر فارغ التحصیل و مشغول به فعالیت می شوند.

اسکندری با بیان اینکه بیماری های ناشی از بی تحرکی و تغییر سبک زندگی افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: غربالگری باید در حوزه سلامت انجام شود تا اینکه از بیماری ها جلوگیری شود./

 

چاپ خبر