رییس دانشگاه علم و فرهنگ:
ایران پتانسیل بالایی در توسعه گردشگری معنوی دارد
هاشمی با اشاره به پتانسیل های گردشگری معنوی در ایران گفت: باید از این ظرفیت برای توسعه پایدار استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «سعید هاشمی» در سومین دوره همایش بین المللی گردشگری و معنویت که امروز (پنجشنبه 20 دی) در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گفت: تفاوت سطح معنوی در گردشگران، باعث پیچیدگی گردشگری معنوی شده است.

 


رییس دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به پتانسیل گردشگری معنوی موجود در ایران خاطرنشان کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار در گردشگری معنوی به سیستم مناسب و تبیین برنامه نیاز داریم.

 

وی با اشاره به محورهای سومین کنفرانس گردشگری و معنویت، گفت: ادبیات گردشگری معنوی شکل گرفته است و دانشگاه ها و حوزه ها باید برای تحقق و اجرایی شدن گردشگری معنوی به صورت جدی وارد عمل شوند./

چاپ خبر