شغل خانوادگی ویتنامی ها در سال نو چینی
دهها نفر در این روستا در یک کار طاقت فرسا بامبو را خشک کرده و پس از معطر کردن آماده ارسال به بازار سال نو قمری می کنند.

به گزارش خبرگزاری شبستان  ، طبق آیین و رسوم باستانی مردم ویتنام در سال نو چینی ها درختانی خوشبو برای مراسم سال جدید رنگ آمیزی می‌ شوند.

 

این تصاویر مربوط به روستای Quang Phu Cau در ویتنام است که بیش از 100 سال است درختان را برای «سال نو قمری چینی» رنگ کرده و خوشبو می کنند.

 

دهها نفر در این روستا در یک کار طاقت فرسا بامبو را خشک کرده و پس از معطر کردن آماده ارسال به بازار سال نو قمری می کنند.

 

بعضی از خانواده های ویتنامی به طور کاملاً به این شغل وابسته هستند. آنها درختان را رنگ می کنند و برای امرار معاش به دیگران می فروشند. آنها حدود 430 دلار در ماه برای این شغل کسب می کنند.

 

منبع: خبرگزاری فرانسه

 

چاپ خبر