«سخنوري» کتابی از«غلامرضا ارژنگ»
چاپ دهم کتاب «سخنوري» اثر«غلامرضا ارژنگ» با موضوع سخنگویی و سخنرانی را نشر«قطره»چاپ کرده است.

 

 به گزارش خبرگزاری شبستان، سخن گفتن موهبتي است بزرگ، که انسان به برکت بهره‌مندي از آن توانسته به توانايي چشمگيري در عرصه‌ي انديشه و بيان احساسات خويش دست يابد. بخش نخست اين کتاب به موارد گوناگون سخنگويي در جلسه‌‌هاي رسمي و گردهمايي‌هاو بحث و مشاورهاختصاص دارد. در بخش دوّم به موارد گوناگون سخنراني و آداب و شيوه‌هاي هرگونه سخنراني پرداخته مي‌شود. در بخش سوّم هم چند نمونه از سخنراني‌هاي چند شخصيّت مهمّ معاصر را در زمينه‌هاي گوناگون سخنراني مي‌آوريم، که براي جوانان آموزنده و براي بزرگ‌سالان خاطره‌انگيز خواهد بود.

کتاب «سخنوري» اثر«غلامرضا ارژنگ»  با موضوع سخنگویی و سخنرانی را نشر«قطره» در 186 صفحه چاپ کرده است.

چاپ خبر