پول دادگاه‌های‌ مرگ پاکستان از انگلیس می‌آید!
انگلیسی ها می گویند این دادگاه ها برای تروریست ها برگزار می شود و باید هر چه سریع تر به سرانجام برسد.

به گزارش خبرگزاری شبستان  ، بر اساس اسناد مخفی فاش شده انگلیس برای محکوم به مرگ شدن تروریست ها در پاکستان 10 میلیون پوند کمک مخفی به سیستم قضایی این کشور از روی مالیات مردم انگلیس کرده است.

 

این اسناد فاش می کند که دولت انگلیس به طور مخفیانه از بودجه های دولتی برای تسریع روند این دادگاه ها استفاده می کند که توسط وزارت خارجه به طور مستقیم به حساب دادگاههای پاکستان واریز می شود.

 

انگلیسی ها می گویند این دادگاه ها برای تروریست ها برگزار می شود و باید هر چه سریع تر به سرانجام برسد.

 

گفته می شود دولت انگلیس از سال 2016 تا کنون حمایت مالی خود را از دادگاه های مرگ قطع نکرده است و ظاهراً همچنان این جریان پول ادامه دارد. طبق آمارهای به دست آمده از این سال 59 نفر به مرگ محکوم شده است.

 

یک مقام پارلمان هفته گذشته نیز به صرف بودجه ای تحت عنوان بودجه کمک های خارجی اعتراض کرد و گفت دولت این پول ها را نباید از مالیات دهندگان صرف کند.

بر اساس اسناد منتشر شده پروژه مخفیانه دولت انگلیس تحت عنوان عملیات مبارزه با تروریسم (Capri) نام دارد.

 

منبع: گاردین

چاپ خبر