سخنگوی وزارت خارجه:
خواب‌های پریشان سران رژیم صهیونیستی هرگز تعبیر نمی شود
قاسمی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین عامل بی ثباتی منطقه به طرز شرم آوری برای ثبات منطقه ابراز نگرانی می‌کند، گفت: خواب‌های پریشان سران رژیم صهیونیستی هرگز تعبیر نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از وزارت خارجه، «بهرام قاسمی» در واکنش به تازه‌ترین یاوه سرایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی که انجام عملیات نظامی داخل مرز‌های ایران را منتفی ندانست، اظهار کرد: گرچه رژیم فاسد و تجاوزگر صهیونیستی این مظهر اوهام، کینه و نفرت هرگز و هیچگاه جرات چنین اقدامی را نخواهد داشت، اما بیان چنین کلمات گستاخانه و شرم آوری از سر جهل یا هذیان توسط نخست وزیر رژیمی متجاوز، دانسته یا نادانسته تهدید یک کشور بزرگ و تاریخی به اقدامی نظامی تلقی می‌شود که قطعا در مجامع و نهاد‌های حقوقی و بین المللی پیگیری خواهد شد.

 

سخنگوی وزارت خارجه ریشه و منشاء شکل گیری رژیم صهیونیستی را بر مبنای تجاوز و تهدید کشور‌های منطقه خواند و افزود: در حالی که در دهه‌های گذشته این رژیم اصلی‌ترین عامل بر هم زدن ثبات و امنیت و منشاء انواع نزاع‌ها و جنگ و کشتار انسان‌ها از هر قوم و ملیت و مذهبی در خاورمیانه بوده است به شکل خنده آوری و بی هیچ شرمی به دروغ برای ثبات منطقه ابراز نگرانی می‌کند.

 

وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی که در برابر ایستادگی و دفاع شرافتمندانه مردم و گروه‌های مقاومت در سراسر منطقه احساس عجز و ناتوانی می‌کند باید به خوبی دانسته باشد که جمهوری اسلامی ایران از چنان توانمندی دفاعی ـ. نظامی و پشتوانه مردمی برخوردار است که تعبیر خواب‌های پریشان این کوته بینان کینه توز و جنگ طلب را، چون همیشه ناممکن و آنان را از امکان بیان این یاوه گویی‌های بیمار گونه و مالیخولیایی پشیمان خواهد کرد.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران سرفراز و مقتدر با مردمانی خردورز و متکی به تاریخ و فرهنگی اصیل و با پیروی از تمامی تجارب تاریخی و با اعتقادی راسخ به تلاش برای مبارزه با تروریسم، تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه و ارتقای توسعه و رفاه، افکار و امیال شوم بدخواهان این ملت و سرزمین پایا و پویا را بی اثر خواهد کرد./

 

 

 

چاپ خبر