همایش اسلامی فرانسه:
بحران«جلیقه زردها» با مسلمانان ارتباط ندارد/ سیاستمداران فرانسه متهم به تخریب چهره اسلامند
رهبران سازمان اسلامی در همایش مسلمانان فرانسه با اشاره به بحران کنونی این کشور اعلام کردند که بحران کنونی «جلیقه زردها» در این کشور هیچ ارتباطی با مسلمانان ندارد و سیاستمداران فرانسه به تخریب چهره اسلام و مسلمانان متهم هستند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از صدی البلد، «دلیل بوبکر» یکی از رهبران سازمان های اسلامی در پاریس در همایش مسلمانان فرانسه که در موسسه جهان عرب در پاریس برگزار شد، حوادث اجتماعی کنونی که فرانسه را می لرزاند، پرده از حقیقتی برداشت که در بسیاری از اوقاف منکر می شوند.

وی افزود: مسلمانان فرانسه دلیل خشم فرانسوی ها در برابر قدرت حاکمه نیستند و اسلام سپر بلا برای این حوادث نیست.

 

بوبکر افزود: بر عکس سال 2005، مردم حاشیه نشین که مهاجران در آن سکونت دارند، در اعتراض های جلیقه زردها که امروز فرانسه را شعله ور کردند، شرکت نمی کنند.

وی با اشاره به سیاست های «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه، گفت: تظاهرکنندگان زیر یک پرچم متحد شدند و اعتراض می کنن؛ آنها معتقدند که قربانی «رئیس ثروتمند» شدند.

 

از سوی دیگر،«عبدالله زکری» نماینده شورای اسلامی فرانسه در این همایش، تخریب چهره اسلام و مسلمانان در فرانسه به ویژه در سخنان برخی از سیاستمداران را محکوم کرد و گفت که این سیاستمداران، تروریستهای روشنفکر هستند و کینه می کارند و از هرآنچه مرتبط به اسلام باشد، متنفرند.

زکری تاکید کرد: آزادی کلمه وتقاضا در فرانسه پیچیده نیست که برخی از سیاستمداران در طول سخنانشان به تخریب چهره اسلام و مسلمانان می پردازند و جوانان را به سمت تندروی سوق می دهند.

 

وی درباره تبعیض ضد مسلمانان، ادامه داد: مردان و زنان مسلمان تنها خواهان احترامند و مسئله تشدید تنفر الکترونیکی ضد مسلمانان، آنها را مشغول کرده است.

نماینده شورای اسلامی فرانسه، گفت: نفرت الکترونیکی ضد مسلمانان باعث گسترش دروغ نسبت به مسلمانان و اسلام در اروپا به ویژه فرانسه می شود.

 

زکری افزود: مسلمانان فرانسه نسبت به دیدگاه منفی که برخی از فرانسوی ها در قبال دین اسلام دارند، نگران هستند.

نماینده شورای اسلامی فرانسه تاکید کرد: مسلمانان از فرانسوی ها می خواهند تا براساس اصول و قوانینی وضع شده درباره ادیان  در این کشور رفتار کنند.

چاپ خبر