امام جمعه موقت زاهدان:
وحدت ریشه در اعتقادات مردم سیستان و بلوچستان دارد
امام جمعه موقت زاهدان با بیان اینکه مردم استان اتحاد و همبستگی مثل زدنی دارند، گفت: وحدت ریشه در اعتقادات مردم سیستان و بلوچستان دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زاهدان، حجت الاسلام احمد راهداری در جشن بهار مهربانی بیان داشت: امام خمینی رحمت الله با بازگو کردن دیدگاه اسلام و یادآوری تأکید قرآن کریم بر اندیشه برادری دینی، اشاعه این تفکر را به عنوان یکی از راه کارهای شکل گیری وحدت اسلامی و تقریب مذاهب مطرح می کنند.

 

امام جمعه موقت زاهدان تصریح کرد: بدون شک عزت و سربلندی و تعالی هر امت در یگانگی و هم بستگی آنهاست. اتحاد و اتفاق بزرگ ترین عامل قدرت و شوکت هر جامعه و امت، و در مقابل، ذلت و سرافکندگی و سقوط هر امت در تفرقه و پراکندگی آن نهفته است

 

راهداری  یادآور شد: اسلام به عنوان مکتب جامع و جاوید، همان گونه که عرصه دعوت خویش را به قوم و ملت خاصی محدود نکرده است، اتحاد امت اسلامی را در صدر برنامه های سیاسی و اجتماعی خویش قرار داده و عقد اخوت دینی را میان فرزندان امت اسلام جاری کرده است.

 

مدیرکل دفتر ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور در این جشن ادامه داد: بدون شک عزت و سربلندی و تعالی هر امت در یگانگی و هم بستگی آنهاست. اتحاد و اتفاق بزرگ ترین عامل قدرت و شوکت هر جامعه و امت، و در مقابل، ذلت و سرافکندگی و سقوط هر امت در تفرقه و پراکندگی آن نهفته است.

 

حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی خراسانی اعلام کرد: مستکبران و استعمارگران همواره با نقشه ها و توطئه های شوم خویش و به وسیله مزدوران خود در کشورهای اسلامی، مانع شکل گیری وحدت سیاسی جوامع مسلمان شده و با مطرح ساختن فرقه های ساختگی، به ستیز با اندیشه وحدت و تقریب برآمده اند.

چاپ خبر