ایردات امانی از تقوی نژاد
عضو شورای شهر تهران خطاب به کاندیدای شهرداری تهران گفت: باید توجه به حل مشکل ترافیک، آلودگی هوا، نیرو انسانی و پسماند در برنامه هایتان پررنگ تر باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «شهربانو امانی»، پس از استماع برنامه های کامل تقوی نژاد یکی از کاندیداهای تصدی شهرداری تهران گفت: هر شهردار که در برج میلاد برنامه ایجاد کرد، بحران ایجاد شد.

 

عضو شورای شهر تهران خطاب به تقوی نژاد گفت: من شما را از وزارت تعاون می شناسم و با سابقه شما در خلق درآمد و مواضع اقتصادی شما آشنا هستم و همه نیز می دانیم شما یکی از مدیران پاکدست ملی کشور هستید.

 

وی حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا را وظیفه ذاتی شهرداری عنوان کرد و افزود: در این مورد نمی توانیم بگوییم چندین سازمان شریک هستند و شهرداری یکی از این سازمان ها است و موضوع ترافیک و آلودگی هوا در برنامه شما پررنگ نبود.

 

امانی با بیان اینکه وارونگی هوا امروز آغاز شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع می تواند آغاز آلودگی هوای پایتخت باشد و انتظار داشتیم به صورت جدی به آن بپردازید چرا که 4 هزار و 500 شهروند به دلیل آلودگی هوا فوت می کنند.

 

امانی خطاب به کاندید تصدی شهرداری تهران گفت: توجه شما به سرمایه انسانی باید بیش از این باشد. وقتی قیمت نفت 100 دلار شد وضعیت و درآمد مردم ایران بهبود چندانی نیافت در نتیجه اگر وضعیت شهرداری از نظر اقتصادی هم بهبود پیدا کند چگونه می تواند موجب بهبود وضعیت و ایجاد امید شود.

 

وی تاکید کرد: در حوزه اجتماعی و فرهنگی که یکی از شعارهای مجموعه همفکران ما است این توانایی را داریم که جامعه مدنی را گسترش دهیم و ان جی اوها را تقویت کنیم تا بتوانیم از سرمایه های بی پایان آن استفاده کنیم در حالی که شما توجه چندانی به آن نداشتید.

 

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: به صورت گذرا به موضوع پسماند اشاره کردید این در حالی است که روزانه 9 هزار تن پسماند تولید می شود و تفکیک از مبدا نیز وجود ندارد. به نظر من باید تولید پسماند کمتر را در دستور کار قرار دهید.

 

امانی با بیان اینکه آموزش شهروندی باید در همه زمینه ها وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: در خصوص ارتباط بین سازمان ها باید بگویم اینجا شهرداری است و حتی به نظر من از دولت و مجلسی که در آن کار کرده ام، پیچیده تر است.

 

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: هر دو شهردار ما یک برنامه در برج میلاد اجرا کرد یک بحران ایجاد شد، هر قدر هم به انتخابات آینده نزدیک می شویم این وضعیت تشدید می شود و شما چگونه می خواهید به این وضعیت سامان دهید.

چاپ خبر