« انسان و گستره حقوق بندگی » منتشر شد
خبرگزاری شبستان: شرح رساله حقوق امام سجاد(ع) با عنوان « انسان و گستره حقوق بندگی»به همت نشر« بوستان کتاب» منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، شرح رساله حقوق امام سجاد(ع) با عنوان «انسان و گستره حقوق بندگی» با قلم آیت الله« محمدباقر تحریری »منتشر شد.

رساله حقوق امام سجاد(ع) منشوری است که شخصیت حقیقی انسان را به طور خاص بیان می‌کند؛ یعنی شخصیت آدمی چگونه و با چه اعمال و رفتار و اوصافی ظهور می‌یابد.

این اظهار خضوع آگاهانه در برابر ذات اقدس الهی از راه‌های گوناگونی بروز می‌یابد که از آن به حق بزرگ خداوند ـ عبودیت خالصانه ـ تعبیر شده و با حقوق گوناگون دیگری که در رابطه وجودی انسان با سایر افراد شکل می‌گیرد قابل اجراست.

در رساله حقوقی امام سجاد (ع) حضرت پیش از بیان حقوق پنجاه گانه ای (مثل حق نفس، زبان، گوش، چشم، شکم، دست و پا، پدر و مادر، فرزند، همکار و ...) که بر عهده انسان است، نخست حق الله را بیان می فرماید تا معلوم گردد حقوق دیگر، با این حق در ارتباط بوده و این حق سرچشمة دیگر حقوق است. هر انسانی با تأمل در وجود خویش می تواند این حق (حق الله) را به طور کلی درک کند و بداند که حقوق دیگر همیشه همراه اوست و از سوی خداوند متعال و اولیای بزرگوارش بیان شده است.

در این کتاب، ابتدا رابطه و شئون وجودی موجودات به‌ویژه انسان با حق تعالی بیان شده و سپس اجرای آیات و روایات توضیح داده شده که این رابطه، چه اقتضائاتی دارد و با اجرای این اقتضائات، انسان به کمال حقیقی خود نائل می‌شود.

شرح رساله حقوق امام سجاد(ع) با عنوان « انسان و گستره حقوق بندگی» منتشر و روانه بازار نشر شد.

چاپ خبر