«جمعیت مسلمانان روسیه» خواستار کمک وزیر دفاع برای ساخت یک مسجد شد
جمعیت مسلمانان روسیه از وزیر دفاع این کشور خواست در ساخت مسجد به آنان کمک کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شبکه خبری «روسیاالیوم» آلبر کرگانوف؛ رییس جمعیت دینی مسلمانان روسیه از «سرگئی شویگو» وزیر دفاع این کشور خواست تا آنان را در ساخت مسجدی نزدیک کلیسای نیروهای مسلح روسیه در مسکو کمک کند.

 

وی افزود: ما امیدواریم در مورد ساخت این مسجد تصمیم درستی گرفته شود، زیرا شهروندان از ادیان مختلف نقش بسزایی در جنگ ملی علیه ناپلئون بناپارت داشتند.

 

رییس جمعیت دینی مسلمانان روسیه، اظهار کرد: همچنانکه ساخت کلیسا برای نیروهای مسلح مورد استقبال قرار گرفته است به ساخت مسجد برای آنان نیز توجه شود.

 

 

 

چاپ خبر