صفحه اول روزنامه های ۲ مهر اصفهان
احیای زاینده رود با تنفس مصنوعی/اصفهانی ها زاینده رود می خواهند نه آب نما
طرح استاندار اصفهان مبنی بر جاری شدن آب در منطقه شهری زاینده رود از طریق ۵۲ کیلومتر لوله گذاری مخالفان و موافقان جدی دارد. روزنامه های اصفهان در شماره های امروز خود به این موضوع پرداخته اند و خواستار جریان دائمی آب در زاینده رود شده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، صفحه اول روزنامه های امروز دوشنبه (۲ مهر) در اصفهان به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ خبر