ما شهريار كشور عشقيم هوش دار
بيست و هفتم شهريورماه سى امين سالروز وفات استاد شهريار است. بيش از قريب دو دهه از تصويب اين روز به عنوان "روز بزرگداشت استاد شهريار" و "روز زبان و ادب فارسى" مى گذرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز،‌ ۲۷ شهریور، سالروز بزرگداشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب بهانه‌ای شد تا یادداشتی از دکتر علی اصغر شعردوست را منتشر کنیم؛

ما شهريار كشور عشقيم هوش دار 

نتوان شكست كوكبهٰ "شهريار" را

روز سه شنبه اين هفته، بيست و هفتم شهريورماه سى امين سالروز وفات استاد شهريار است. بيش از قريب دو دهه از تصويب اين روز به عنوان "روز بزرگداشت استاد شهريار" و "روز زبان و ادب فارسى" مى گذرد. طى اين سال ها كه اين مناسبت در تقويم رسمى كشور درج مى شود، گاه بزرگداشت هايى در تهران و تبريز و برخى شهرهاى ديگر حتى در جزيره كيش بمناسبت اين روز برگزار شده است.

در مناسبت هايى مثل يكصدمين سال تولد استاد شهريار، به اهتمام ايرانيان مقيم خارج از كشور و حمايت اندك برخى دستگاه هاى اجرايى داخلى بزرگداشت هايى در برخى شهرهاى مهم خارج از كشور هم برگزار شده است. 

بانى و طراح اين روز اينجانب بوده ام. طى اين سال براى دفاع از ماندگارى اين مناسبت متحمل سختي هاى فراوان شده ام. در اين راه پر فراز و نشيب و در كنار مخالفت هاى فراوان، فرهيختگانى هم بوده اند كه به حمايت و پشتيبانى قلم زده، مصاحبه كرده و اينجانب را مورد تفقد قرار داده اند، كه مراتب سپاس خود را از آن عزيزان تقديم مى دارم و اميدوارم روح بزرگ استاد شهريار از اين اقدام راضى بوده و دعاگوى كوشندگان بااخلاص اين راه باشد.

يكى از برنامه هاى خوب بدين مناسبت در اوايل دوره اول اين دولت و در پارك ائل گُلى برگزار شد، كه مرحومين  شهردارى تبريز و  سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى وگردشگرى آذربايجان شرقى متولى أن بودند.

البته وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى وقت، جناب على جنتى، دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقوام، جناب حجت الاسلام على يونسى، استاندار وقت جناب دكتر اسماعيل جبارزاده و جمعى از استادان و شاعران معنون كشور و شهرمان در أن حضور داشتند.

بعد از مراسم بزرگداشت هاى نودمين و يكصدمين سال تولد استاد در سال هاى ١٣٧٥و ١٣٨٥ برنامهٰ سنگين و رنگينى بود. البته فقط بزرگداشت چند ساعته براى عام، در حاليكه از مقالات ارائه شده در  برنامه هاى علمى همايش هاى نودمين و يكصدمين سال تولد استاد شهريار چندين مجلد كتاب منتشر شده است.

غير از مراسم دوستانه اى كه مؤسسه فرهنگى طوبى برگزار و از اين اقدام من قدردانى كرده بود، اين تنها مراسمى بود كه از اينجانب به عنوان طراح، بانى و به تصويب رسانندهٰ اين مناسبت ياد و قدردانى شده است.

علی اصغر شعردوست

چاپ خبر