ساری به شبستان خبر داد:
استیضاح وزیر کشور برای بررسی در صحن تقدیم هیات رئیسه شد 
نماینده مردم اهواز گفت: به دلیل قانع نشدن نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کشور این استیضاح به هیات رئیسه ارائه می شود.
 
 
 
علی ساری، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار شبستان گفت: استیضاح وزیر کشور امروز بعدازظهر در کمیسیون شوراها با حضور وزیر و نمایندگان استیضاح کننده بررسی شد و به علت قانع نشدن نمایندگان متقاضی، استیضاح برای اعلام وصول به هیات ریسه مجلس ارائه می شود.
 
وی اظهار داشت :استیضاح رحمانی فضلی با ٢٨امضا و در ده محور ارائه شده بود که توضیحات وزیر امروز در کمیسیون در مورد محور های استیضاح قانع کننده نبود.
چاپ خبر