انتصاب مدیر جدید آموزش معاونت برون مرزی رسانه ملی
علی کلباسی رئیس مرکز سرمایه انسانی صداوسیما، طی حکمی علی ارسلانی را به سمت مدیر آموزش معاونت برون مرزی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در حکم کلباسی خطاب به مدیر جدید آموزش معاونت برون مرزی بر تلاش در جهت آموزش و تربیت نیروی انقلابی و کارآمد و هماهنگ با چارچوب سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اداره کل آموزش سازمان با بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود برای بهبود دانش، تغییر نگرش و افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل در آن معاونت تاکید شده است.

 

ارتباط و همکاری تنگاتنگ و مستمر با اداره کل آموزش برای اجرای دقیق و نظام مند برنامه های آموزشی ، ارتباط و تعامل مستمر و تنگاتنگ با بخش های مختلف معاونت برونمرزی به منظور احصای نیازها و انتظارات آموزشی و افزایش همکاری آن ها در مراحل قبل، حین و بعد از آموزش ، اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی سازمان، شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های مختلف دانشی و مهارتی برای ارتقای سطح کیفی دوره های آموزشی و استفاده از امکانات موجود در معاونت برونمرزی در راستای شناسایی و بهره گیری از دانش و تجربیات موسسات و شبکه های رسانه ای خارجی در موضوعات مختلف مورد نیاز سازمان از جمله دیگر مواردی است که کلباسی در حکم انتصاب ارسلانی به آنها اشاره کرده است.

 

 علی ارسلانی پیش از این، مدیر ارتباطات آموزشی، مدیر نظارت و ارزیابی اخبار رادیو و مشاور مدیرکل آموزش رسانه ملی را در کارنامه مدیریتی خود داشته است.

 

مراسم معارفه مدیر جدید آموزش برونمرزی پیش ازظهر بیست و یکم مردادماه در دفتر معاونت

 

برونمرزی با حضور مهدی حاجی سیاری مدیرکل آموزش سازمان صداوسیما و جمعی از مدیران این معاونت برگزار شد.

چاپ خبر