«سكوت قبر» اثر «اينديرداسون آرنالدور»
خبرگزاری شبستان:چاپ نخست «سكوت قبر،کاوشگرهای کارآگاه ارلندور» اثر «اينديرداسون آرنالدور» با ترجمه « زهرا زارعی» را انتشارات «قطره» چاپ کرده است.

 

 به گزاراش خبرگزاری شبستان، آرنالدوراينديرداسون نويسنده ي مشهور ايسلندي،بيشتر به خاطر رمان هاي جنايي اش مشهوراست. رمان سکوت قبر،به عنوان بهترين رمان جنايي سال،برنده ي جايزه ي انجمن نويسندگان جنايي انگلستان شده است.

ماجرا از این قرار است که: کشف تعدادي استخوان انسان که در محلي دفن شده اند پاي پليس را به ماجرا بازمي کند وکارآگاه ارلندور،قهرمان مشهور رمان هاي اينديرداسون،مسئول رازگشايي از ماجرا مي شود. استخوان ها تک به تک بيرون کشيده و بررسي مي شوند و تاريخچه ي خانوادهاي که نزديک محل کشف استخوان ها ازندگي مي کرده است در مرکز توجه قرار مي گيرد. کارآگاه ارلندور در حين کشف رازهاي اين جنايت بايد با مشکلي که براي دخترش هم پيش آمده دست و پنجه نرم کند. سکوت قبر رماني نفسگير،پرکشش و جذاب در باره ي جنايتي که سال ها پيش اتفاق افتاده،جنايتي ناشي ازخشونت،جنون وساديسم است.

چاپ نخست «سكوت قبر،کاوشگرهای کارآگاه ارلندور» اثر «اينديرداسون آرنالدور» با ترجمه  زهرا زارعی را انتشارات قطره چاپ کرده است.

چاپ خبر