کوهکن در گفتگو با شبستان:
نابسامانی در دریافت عوارض آزادراه ها/وزارت راه پاسخگو باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نابسامانی که در وصول عوارض آزادراه ها گفت: وزارت راه باید در این زمینه پاسخگو باشد.

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه دریافت عوارض آزادراه ها به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: دو دسته کیوسک در جاده های کشور وجود دارند که عوارض دریافت می کنند دسته اول مواردی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است و در حال حاضر بخش خصوصی این عوارض را اخذ می کند و دسته دوم عوارضی است که کیوسک های دولتی دریافت می کنند.

 

وی اظهار داشت: در مجموع کیوسک های بخش خصوصی نسبت به کیوسک های بخش دولتی عوارض بیشتری دریافت می کنند و همه خودروها را کنترل می کنند و از آنها عوارض دریافت می کنند که کار درست نیز همین است اما در مورد کیوسک های بخش دولتی چنین چیزی حاکم نیست یعنی ممکن است از 50 خودرویی که از کیوسک رد می شود 4 خودرو عوارض پرداخت کنند. علت اینکه کیوسک های بخش دولتی از دریافت عوارض به راحتی می گذرند این است که اینها زیرمجموعه وزارت راه هستند و افرادی که در این کیوسک ها نشستند، حقوق می گیرند؛ برایشان فرقی نمی کند که این عوارض را دریافت کنند یا نه چرا که سر راه حقوق خود را دریافت می کنند.

 

کوهکن با اشاره به اینکه این موضوع حیثیت و اعتبار وزارت راه را زیر سوال می برد، گفت: ما معتقدیم هر جا خدمات آزادراهی به مردم ارایه می شود باید عوارض پرداخت شود بر فرض مثال در ژاپن در داخل شهر نیز از خودروهایی که تردد می کنند، عوارض اخذ می شود. خواسته و مطالبه ما از وزارت راه این است که این عوارض را وصول کنند چرا که تعلل در این موضوع باعث عدم توسعه در بخش راه ها و آزادراه های کشور می شود.

 

وی تاکید کرد: اینکه این عوارض پرداخت نمی شود و نوعی وادادگی وجود دارد؛ این تعلل در وصول این پیام را می رساند که در مملکت هر کسی برای خودش است و هیچ قانونی وجود ندارد.

 

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید یک برآورد کارشناسی از پول آزادراه ها برای تعمیر، نگهداری، حفظ ایمنی و ایمن سازی بیشتر صورت گیرد تا افرادی که در آن آزادراه ها تردد می کنند سهمشان را پرداخت کنند و اگر هم کوتاهی در این زمینه صورت نگیرد تخلف وزارت راه است.

 

نماینده مردم لنجان در مجلس اضافه کرد: نباید هیچ فرقی بین آزادراه هایی که بخش خصوصی عوارض آنها را دریافت می کنند با آزادراه هایی که دولت عوارض آنها را پرداخت می کنند وجود داشته باشد، منطقی ندارد که برخی آزادراه ها که در اختیار بخش خصوصی است شش هزار تومان عوارض دریافت کنند ولی بخش های دولتی ۲ هزار تومان عوارض دریافت کنند که البته این ۲ هزار تومان نیز پرداخت نمی شود. منطق این است که یک فرمول کارشناسی شده بر اساس استفاده و کیلومتر و طول آزادراه ها طراحی شود تا عوارض بر اساس آن چه در بخش دولتی و چه خصوصی است، پرداخت شود.

 

وی با انتقاد از بی سامانی در این بخش گفت: جای سوال دارد که ساماندهی این موضوع کی و چه زمانی قرار است انجام شود و وزارت راه باید در مورد این نابسامانی ها پاسخگو باشد.

 

 

چاپ خبر