طرح اوقات فراغت «آسمانی ها» یکی از طرح های مهم کانون های مساجد است
رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان، طرح اوقات فراغت «آسمانی ها» یکی از طرح های مهم کانون های فرهنگی هنری مساجد عنوان کرد و بر ضرورت برگزاری کلاس های اوقات فراغت در سطح بالا تاکید کرد.

علی اسلامی، رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان امروز (25 تیر) بابیان اینکه طرح اوقات فراغت «آسمانی ها» یکی از طرح های مهم کانون های فرهنگی هنری مساجد است به خبرنگار خبرگزاری شبستان در شهرکرد گفت: کلاس های اوقات فراغت در کانون های مساجد باید در سطح ویژه برگزار شود.

 

وی در ادامه بابیان اینکه بازدید از کانون های فرهنگی هنری و طرح اوقات فراغت یکی از وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهرستان است افزود: کمک به برگزاری کلاس های طرح اوقات فراغت و تامین نیازهای کانون های فرهنگی هنری یکی دیگر از وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

 

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان ابراز کرد: بازدید از کلاس های طرح اوقات فراغت از آغاز تا پایان طرح به صورت مستمر انجام می شود و دغدغه ها و کمبود های کانون های فرهنگی هنری برطرف می شود.

 

اسلامی مسئولین کانون های فرهنگی هنری باید با برگزاری کلاس های مختلف جوانان و نوجوانان زیادی را جذب مساجد کنند چرا که مساجد جایگاه امن و به دور از حاشیه برای جوانان است.

 

وی بابیان اینکه کانون های فرهنگی هنری بازوی فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند ابراز کرد: اعضای کانون های مساجد در برگزاری و کمک به برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش های زیادی می کنند و تا حدود زیادی از برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی را با کیفیت بالا برگزار می کنند.

 

چاپ خبر