«مرگزار» علیرضا آقایی راد کتاب شد
خبرگزاری شبستان:«مرگزار» اثر«علیرضا آقایی راد» روایتی خواندنی و متفاوت از تغییرجهان در اثر اتفاقی خاص است که به همت انتشارات« قطره» چاپ شده است.

 به گزارش خبرگزاری شبستان، تصورکنيد يک روز صبح از خواب بيدار مي‌شويد و مي‌بينيد جهان به آن شکلي که مي‌شناختيد ديگر وجود ندارد، يا شما به جهان تازه‌اي گام برداشته‌ايد که هيچ ذهنيت و شناختي از آن نداريد و بايد به اين جهان تازه خو کنيد. اين تم بسياري از داستان‌هاي علمي ـ تخيلي است. اما اگر نه در لابه‌لاي صفحات کتاب‌ها و يا بر پرده‌ي سينماها که در حقيقتي محض، به چنين تجربه‌اي دست يابيد، آن وقت چه خواهيد کرد؟ با حقيقت زندگي در اين جهان تازه چگونه روبه‌رو خواهيد شد؟ جهان جديد چگونه جايي خواهد بود؟ شايد هر صبح که از خانه بيرون مي‌رويم، تا شب که دوباره به خانه برمي‌گرديم، هرگز نفهميم که هزاران نفر تجربه‌اي حقيقي از زندگي در جهاني سواي اين جهان شناخته شده را کسب مي‌کنند. شايد روزي هم نوبت شما بشود تا چنين تجربه‌اي را از سر بگذرانيد. شايد اين حقيقت که امروز تخيل و افسانه مي‌خوانيدش، روزي بر شما نيز ظاهر شود، همان‌گونه که بر من شد. کسي چه مي‌داند؟

«مرگزار» اثر«علیرضا آقایی راد» روایتی خواندنی و متفاوت از تغییرجهان در اثر اتفاقی خاص است که به همت انتشارات قطره  در 72 صفحه چاپ شده است.

   

چاپ خبر