نخستین یاران پیامبر(ص) زندگینامه ۱۸ تن از یاران پیامبر( ص) استاد مهدي پيشوايي
خبرگزاری شبستان:نخستین یاران پیامبر(ص) زندگینامه ۱۸ تن از یاران پیامبر( ص) اثر «مهدی پیشوایی» را انتشارات« بهار دلها »چاپ کرده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در بخشی از این اثر می خوانیم:«آشنایی با بزرگ مردانی که در پرتو آیین حیات بخش اسلام ، شخصیّت یافتند و به مراحل عالی انسانیّت رسیدند ، و هر یک در پرتو اشعۀ تابناک ایمان و پیروی از رهبر بزرگ جهان انسانیّت ، سرمشق و نمونۀ فضائل انسانی شدند و منشاء حوادث بزرگی در تاریخ اسلام گردیدند ، برای همگان ، مؤثر و آموزنده است.

اثر حاضر ، شرح حال و زندگینامۀ 18 تن از شخصیت های برجستۀ صدر اسلام و شاگردان ممتاز مکتب انسان ساز پیامبر عالی قدر اسلام است که نکات برجسته و فرازهای جالب زندگی پرافتخار و درخشان آنان ، به سبک داستان و درعین حال توأم با تجزیه و تحلیل خاصّی به رشتۀ تحریر درآمده است...»

نویسندۀ کتاب سبک نگارش بسیار جالب و گیرا و دلپذیری دارد که می توان گفت تقریباً مختص خود اوست.او در داستانهای خود، پا به پای قهرمان داستان پیش می رود و نقاط حساس و درخشان زندگی آنان را با قلم توانای خود به طرز زنده ای ترسیم می کند...

نخستین یاران پیامبر(ص) زندگینامه 18 تن از یاران پیامبر( ص) اثر مهدی پیشوایی را انتشارات بهار دلها  در 250 صفحه چاپ کرده است.

چاپ خبر