ایجاد شبکه نظارتی با حضور سمن ها و تشکل های میراث فرهنگی
خبرگزاری شبستان: معاون میراث فرهنگی کشور با استقبال از حضور تشکل ها در برنامه های معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی، ارتباط مدون سازمان میراث فرهنگی با تشکل ها و سمن ها را امری ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در دیدار تعدادی از نمایندگان انجمن ها و تشکل های میراث فرهنگی با محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، نمایندگان تشکل های میراث فرهنگی خواستار تعامل بیشتر انجمن ها با سازمان میراث فرهنگی شدند. به گفته بابک مغازه ای دبیر اجرایی بنیاد مهر پایدار درحال حاضر انجمن های مدنی به نقطه ای از بلوغ فکری رسیده اند که برای حفظ و اعتلای میراث فرهنگی کشور لازم است با نگاه تخصصی و برنامه محور بدون هیچگونه غرض ورزی در کنار سازمان میراث فرهنگی گام بردارند.

وی افزود: در شرایط کنونی لازم است که انجمن های میراث فرهنگی از درگاه پیشنهاد وارد شوند زیرا انتقادات ناامید کردن و از بین بردن نشاط جامعه را در پی خواهد داشت.

مغازه ای اما به نبود ارتباط سیستماتیک و مدون میان تشکل های میراث فرهنگی، پایگاه ها و یگان حفاظت اشاره کرد و افزود: درحال حاضر ارتباط تشکل های میراث فرهنگی با پایگاه های میراث فرهنگی حلقه گمشده ای است که می تواند در حفظ میراث فرهنگی بسیار موثر باشد. به طوری که هر پایگاه ملی و جهانی می تواند یک NGO باشد.

وی همچنین به حضور تشکل های میراث فرهنگی در بحث ثبت میراث ناملموس و طبیعی اشاره کرد و ادامه داد: انجمن های میراث فرهنگی می توانند با توانمندسازی و آموزش های سیاهه نویسی سازمان میراث فرهنگی به ثبت پرونده های ملموس و ناملموس و طبیعی کمک بسیاری کنند. این درحالی است که ارتباط سیستماتیک و بلندمدت انجمن ها نقش بسیاری در جلوگیری از تخریب آثار تاریخی خواهد داشت.

رسول حاجی باقری نماینده انجمن دیده بان استهبان NGO ها را حلقه اتصال بین سازمان و جامعه مخاطب برشمرد و خواستار ارسال به موقع پرونده های ثبت به منظور جلوگیری از تخریب های بیشتر شد.

سمیه مراغی رئیس شورای هماهنگی  سازمان های غیر دولتی و انجمن یادمان های قزوین بر نظارت بر پیمانکاری هایی که در مراکز استانی صورت می گیرد، مطالبات قانونی از راه تعامل و ایجاد بستری برای حضور بیشتر مشارکت های مردمی درامر حفاظت و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی تاکید کرد.

عباس غمخوارنماینده  انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر نوش آباد نیزدر این نشست  با اشاره به اینکه حفظ و حراست از آثار تاریخی تضمین گردشگری است گفت: موضوع حفاظت بویژه در روستاهایی با آثار تاریخی و حجم قابل توجهی از گردشگران بسیار مهم است  و از این رو ایجاد تشکل هایی در روستاهای معروف گردشگری به منظور جلوگیری از تخریب و تهدی ها ضرورت دارد.

وی بر آموزش شوراهای ده و دهیاری ها  در روستاهای هدف گردشگری ، برگزاری کارگاههای علمی و عملی  در مدارس، تدوین دانشنامه حفاظت و حراست برای راهنمایان گردشگری و حمایت از میراث ناملموس و پاسداشت ایینها و اداب و رسوم که باعث توسعه پایدار می شود تاکید کرد.

ابوالحسن مشروطی رئیس سازمان پیشاهنگی یزد از اقدامات صورت گرفته درراه اندازی و تجهیز موزه خصوصی مشروطی که قرار است در خانه پدری وی  و با نمایش 10 هزار عکس و اسلاید ایجاد شود سخن گفت و افزود: امادگی داریم تا در زمینه بادگیرها دوره آموزشی با مساعدت سازمان میراث برگزار کنیم. 

انجمن ها بازوی سازمان میراث فرهنگی هستند

«محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور اما با استقبال از پیشنهادات انجمن های میراث فرهنگی حضور آنها را فرصتی مغتنم دانست. وی افزود: درحال حاضر میراث فرهنگی و محیط زیست دو مقوله مهم در توسعه پایدار کشورها به شمار می روند. هم اکنون نیز نقش تشکل های میراث فرهنگی در حوزه بناها، بافت ها و مواریث طبیعی و ناملموس بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

معاون میراث فرهنگی کشور گفت و گو و تعامل میان تشکل ها و سازمان میراث فرهنگی را موضوعی مهم دانست و عنوان کرد: با تعامل و گفت و گو می توان برای بسیاری از مشکلات راهکارهای مناسبی پیدا کرد. درحال حاضر ما نیاز به گفت و گو داریم تا فضای جامعه را به سمتی پیش ببریم تا از طریق آگاهی بخشی و ظرفیت سازی به نشاط جامعه نیز کمک کنیم.

طالبیان با اعلام آمادگی از حضور تشکل ها درحفاظت بهتر پایگاه های کشور تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی در حوزه آموزش های تخصصی می تواند به انجمن ها و تشکل های میراث فرهنگی کمک کند و تشکل ها نیز در معرفی و حفاظت بهتر از پایگاه های ملی و جهانی می توانند نقش آفرینی کنند.

معاون میراث فرهنگی کشورهمچنین با پیشنهاد این موضوع که برای انسجام فعالیت های بیشتر تشکل ها با سازمان میراث فرهنگی می توان با همکاری حوزه های مختلف میراث فرهنگی از جمله یگان حفاظت از میراث فرهنگی و کمک سمن ها دوره های آموزشی برای انجمن های میراث فرهنگی برگزار کرد تا از این طریق به معرفی، ترویج و حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت شبکه نظارت پرداخته شود.

این دیدار در پی درخواست رئیس شورای هماهنگی  سازمان های غیر دولتی  صورت گرفت و قرار بود تعدادی دیگر از اعضای انجمن های میراث فرهنگی در مراکز استانی در این نشست حضور یابند که به گفته مراغی امکان حضور این افراد فراهم نشد. 

 

چاپ خبر