صالحی امیری:
مساجد قطب فرهنگی محلات هستند
خبرگزاری شبستان:رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه مساجد تنها مکانی برای اقامه نماز نیستند، بلکه قطب فرهنگی محلات هستند، گفت: در صورتی فعالیت های یک محله در چارچوب مسجد و امام جماعت شکل بگیرد، هدایتگر نسل جوان خواهد بود.

رضا صالحی امیری در گفت و گو با خبرنگار مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، با اشاره به نقش تاثیرگذار مساجد در عصر امروز در هدایت نسل جوان گفت: مسجد قطب فرهنگی است و تنها مکانی برای اقامه نماز نیست، بنابراین ما باید در جهت توسعه قطب های فرهنگی در دایره فرهنگی فعال باشیم.

 

وی با اشاره به اقدامات و فعالیت های ارزنده کانون های فرهنگی هنری مساجد در سال های گذشته بیان کرد: یک مسجد  باید یک محله را در بربگیرد و همه تلاش های یک محله در چارچوب مسجد و امام جماعت شکل بگیرد و از این منظر مساجد قطب های فرهنگی محلات  در کشور می دانم و معتقدم مساجد می توانند، هدایتگر نسل جوان در محله و جامعه باشند.

 

رئیس کمیته ملی المپیک  افزود: معتقدم جهت گیری خبرگزاری شبستان که با رویکرد مسجدی است، رویکرد کاملا درستی است که باید تقویت شود، رویکرد مسجدی را نباید این رسانه فراموش کند.

چاپ خبر