عضو انجمن بین المللی اقتصاد فرهنگ:
زمانه رونق صنایع فرهنگی و خلاق است
خبرگزاری شبستان:دهه های جدید در اقتصاد جهانی ، زمانه رونق «صنایع فرهنگی و خلاق» و رکود اقتصاد صنعتی است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، هشتمین همایش ملی مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با موضوع استراتژی ملی مالکیت ادبی و هنری امروز 25 شهریور در باغ موزه دفاع مقدس در حال برگزاری است.

 

حمیدرضا شش جوانی ، عضو انجمن بین المللی اقتصاد فرهنگ در سخنانی در این مراسم گفت:برای سال های متمادی سرمایه گذاران در جواب کارآفرینان می گفتند که ما در فرهنگ سرمایه گذاری نمی کنیم زیرا حوزه کار دولت یا موسسات تخصصی است، فعالیت های فرهنگی نه سودآور است و نه مقیاس پذیر.اما امروزه این تفکر فراموش شده است و با گردش قرن و کنار هم آمدن تجارت الکتورنیک و کلان داده ها با فرهنگ تغییر کرده و فرصت های تازه ای برای سودآوری و اشتغال کاربر فراهم شده است.

 

 

وی افزود: دهه های جدید اما در اقتصاد جهانی ، زمانه رونق «صنایع فرهنگی و خلاق» و رکود اقتصاد صنعتی است. ارزش افزوده در این صنایع از راه کسبو کارهای خلاقانه ای حاصل می شود که بر اساس فعالیت های ذهن پردازانه در بخش فرهنگ ایجاد شده اند.بیشتر کسب و کارهای صنایع فرهنگی و خلاق در حوزه خدمات دیجیتال فرهنگی متمرکز هستند و شرکت های کوچک و متسوط فرهنگ و هنر با به کارگیری تکنولوژی روز و نیروهای متخصص عاملان توسعه به شمار می آیند.

 

 

این مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه با این تغییرات به نظر می رسد توسعه کشور در گرو تلاشی همه گیر با چشم انداز «رشد صنایع فرهنگی دیجیتال و صادرات غیرنفتی» باشد ، افزود: بنابه آمارهای منتشر شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب و کارهای بخش فرهنگ رشد بی سابقه ای را تجربه کرده است و این رشد موجب تشویق افراد برای سرمایه گذاری در این بخش شده است. این در حالی است که فناوری اطلاعات و رشد تجارت الکترونیک امکانات به کارگیری رسانه های جمعی و کلان دادها را برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای فرهنگی نو فراهم آورده است. شناخت این فرصت و بسترسازی برای آن می تواند بخشی از بحران بیکاری جوانان کشور را پاسخ دهد.

 

شش جوانی بیان کرد: یکی از مداخلات مهم دولت در چنین فضائی مداخلات نهادی و توسعه ای خواهد بود، چرا که مهم زیست نظام و زنجیره  ارزش ناشی از به کارگیری این زیست نظام است. مداخله نهادی موثر در این فضا نیز بنا به تجربه جهانی موجود ، تنظیم روابط میان اعضای زیست نظام با هم و نیز روابط میان هر یک از اجزا با کل زیست نظام است. چنین مداخله ای راهبرد ملی مالکیت ادبی و هنری را ضروری می سازد.

 

وی تاکید کرد: مداخله دولت از طریق راهبرد ملی مالکیت ادبی و هنری از این جهت ضروری است شیوه های تامین منابع مالی در کسب و کارهای فرهنگی دیجیتال چند وجهی و مبهم است و اگر به صورت شفاف و با قاعده گذاری های اندک تنظیم نشودف فرصت تاریخی هم راه شدن مزیت رقابتی کشور با تغییر پارادایم اقتصادی جهان از دست می رود. بر اساس مهم ترین کارکرد این مداخله رشد اقتصادی کسب و کارهای فرهنگی و هنری است.

 

 

این مدرس اقتصاد هنر در آخر گفت: چناچه راهبرد ملی مالکیت ادبی و هنری بتواند همراه با زنجیره ارزش اقتصادی از حقوق هنرمندان صیانت کند نه تنها هنرمند بلکه همه زنجیره مشاغلی که پیش و پس از هنرمند هستند، نیز منتفع می شوند. این مقاله تلاش دارد تا منافع زیست نظام کسب و کارهای فرهنگی را در پرتو راهبرد ملی مالکیت ادبی و هنری نشان دهد و اهمیت پرداختن به آن را برای توسعه اقتصادی روشن سازد.

 

 

 

 

 

چاپ خبر