«همهمه های بی هم» در نمایشگاه کتاب تهران
خبرگزاری شبستان: مجموعه ترانه های «همهمه های بی هم» سروده «صابر قدیمی» را موسسه انتشارات «نگاه» در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می کند.

 به گزارش خبرگزاری شبستان، در یکی از ترانه های این مجموعه می خوانیم:

«... وقتی تو نیستی زندگی پوچه

من اون منی که با تو هستم نیست

دستام باید دور بندازم

 وقتی که دست تو تو دستم نیست

تختم عذابم میده حل می شم

تو خاطراتی تلخ و آشفته

من پادشاهی بی پناهم که

بی تو شبا از تخت می افته....»

مجموعه ترانه های «همهمه های بی هم» سروده «صابر قدیمی» را موسسه انتشارات نگاه در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می کند.

چاپ خبر