نماینده روشندل ترکیه در سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قران کریم:
عمل به آموزه های قرآن کریم، ملت بزرگ اسلام را متحد می کند
خبرگزاری شبستان: نماینده روشندل ترکیه در سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قران کریم تاکید کرد: اگر بتوانیم مفاهیم قرآن کریم را به طور عملی در زندگی به کار گیریم، صددرصد ملت بزرگ اسلام، ملت واحدی خواهد بود.

«اکرم اوچار» حافظ روشندل قرآن کریم از شهر آکسارای ترکیه در سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در گفت و گو با خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان، گفت: از 15 سالگی حفظ قران کریم را آغاز کردام و توانستم پس از یکسال و در سن 16 سالگی کل قرآن کریم را حفظ کنم و درحال حاضر 10 سال است که حافظ قرآن هستم.
اوچار(24ساله) که موذن یکی از مساجد ترکیه است، افزود: تنها با شنیدن صدای قاریان بزرگ قرآن و تکرار آیات توانستم قرآن کریم را حفظ کنم و در نغمات دهگانه  به حجاز، نهاوند و سه گاه مسلط هستم.
وی با اشاره به حضور در برخی از مسابقات داخلی و بین المللی، گفت: در بسیاری از مسابقات داخلی ترکیه شرکت کرده و در این مسابقات حائز کسب مقام شده ام.


این حافظ روشندل ترکیه ای افزود: چهار سال پیش در مسابقات بین المللی قرآن کریم الجزایر شرکت کرده، و در مسابقه قرآن کریم کویت که چندی پیش برگزار شد، نیز شرکت کردام؛ اما نتوانستم مقامی را کسب کنم.
اوچار درباره سطح مسابقات بین المللی قرآن کریم امسال تهران، گفت: باوجود اینکه نابیناهستم، اما حس می کند که عظمت مسابقات زیاد است و زیرا در کشورهای دیگر مسابقات قرآنی تنها در یک بخش برگزار می شود، یعنی اینکه در برخی از مسابقات تنها برای نابینایان برگزار شده است، اما مسابقات بین المللی تهران برای نابینایان، برای بینایان، برای بانوان و طلاب و گروههای دیگر نیز برگزار می شود و شمولیت این مسابقات گسترده است.


وی ادامه داد: در کویت نیز مسابقات نابینایان بود، اما در اینجا همزمان با مسابقات سایر گروهها، مسابقات نابینایان برگزار می شود و این مسئله بسیار جالب است.
این حافظ روشندل ترکیه ای درباره نقش قرآن کریم در تحقق وحدت در جهان اسلام، گفت: اگرچه قرآن کریم می تواند نقش بسزایی در وحدت جهان اسلام و مسلمانان دنیا داشته باشد، اما متاسفانه ما مسلمانان به آنچه در قرآن کریم آمده است، عمل نمی کنیم و در زندگیمان آن را جاری نمی کنیم، اگر بتوانیم که مفاهیم قرآن کریم را به طور عملی در زندگی به کار گیریم، صددرصد ملت بزرگ اسلام، ملت واحدی خواهد بود و به همین دلیل باید که به آموزه های قرآن کریم توجه بیشتری شود.

چاپ خبر