اعضای شورای سیاست‌گذاری دفتر تعزیه حوزه هنری منصوب شدند
خبرگزاری شبستان:مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در احکامی جداگانه، استاد داوود فتحعلی‌بیگی، دکتر محمدحسین ناصربخت، دکتر اردشیر صالحپور، عظیم موسوی و سیدمحسن هاشمی را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، در احکامی جداگانه، استاد داوود فتحعلی‌بیگی، دکتر محمدحسین ناصربخت، دکتر اردشیر صالحپور، عظیم موسوی و سیدمحسن هاشمی را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی منصوب کرد. 

در حکم هر کدام از این اعضا آمده است: «نظر به تجربیات ارزنده‌ جناب‌عالی و تخصص قابل اتکاء و دانش قابل اعتنای شما در حوزه‌ تعزیه و آ‌یین‌های نمایشی، بدین‌وسیله بنا بر پیشنهاد مسئول دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی این مرکز منصوب می‌شوید.  باشد در این مسئولیت منشأ خیر باشید و بر قوام این آیین‌های ارزنده در پیکره تئاتر کشور یاری رسانید.» 

خاطرنشان می‌شود در آذرماه سال جاری با حکم کوروش زارعی، دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، افتتاح و محسن میرزا‌‌علی به عنوان مدیر این دفتر منصوب شد.

چاپ خبر