آیت الله ری شهری در جلسه تفسیر قرآن
انکار عیب یا بدی دیگران از اعمال شایسته است
خبرگزاری شبستان: آیت الله ری شهری گفت: انکار عیب یا بدی دیگران از اعمال شایسته است اما متاسفانه بسیاری از ما چنین کاری را نمی‌کنیم بلکه دو عیب دیگر شخص را آشکار می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، آیت الله محمد محمدی ری‌شهری مفسر قرآن و عضو مجلس خبرگان رهبری در جلسه درس تفسیر قرآن که در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس آیات قرآن کریم هشدار پیامبر(ص) بر کافران تاثیر نمی‌گذارد.

وی درباره معنای کفر و کافر بیان داشت: در قرآن کریم از کفر به معنای پوشاندن تعبیر شده است، چراکه کافر حق را می‌پوشاند.

آیت الله ری‌شهری با بیان اینکه ریشه کفر به معنای پنهان کردن است، گفت: کفر دو مفهوم مادی و معنوی به کار می‌رود، به عنوان مثال به کشاورز هم کافر گفته می‌شود چراکه دانه را در دل خاک پنهان می‌کند اما کفر او کیفیت خوبی یا بدی ندارد بلکه زمانی عمل او خوب خواهد بود که برای رضای الهی کار کرده باشد.

عضو مجلس خبرگان افزود: شایسته این است که همه افراد اعم از کارمند، کشاورز، بازرگان یا سایر شاغلان همه اعمالشان را برای کسب رضای الهی انجام دهند.

آیت الله ری شهری، با بیان اینکه کفر معانی دیگری هم دارد، گفت: وقتی شخصی باورهای غلط خود را پنهان کند او هم کافر اما از نوع خوب آن است، اما کسی که کفر خود را در جامعه آشکار کرده و آن را گسترش می‌دهد او کافر بد است.

وی افزود: نوع دیگر کفر خوب عیب‌پوشی از دیگران است یعنی شخص عیب دیگران را پنهان یا انکار می‌کند، خداوند هم ستارالعیوب است، البته انسان باید مراقب باشد چراکه عیب پوشی خداوند هم حد و مرز دارد.

عضو مجلس خبرگان ادامه داد: انکار عیب یا بدی دیگران از اعمال شایسته است اما متاسفانه بسیاری از ما چنین کاری را نمی‌کنیم بلکه دو عیب دیگر شخص را آشکار می‌کنیم.

وی گفت: نوع دیگر کفر پنهان کردن اعمال خوب است که این هم نزد خداوند پسندیده است.

آیت الله ری شهری درباره کافر بد ابراز کرد: کافر بد دو نوع عالم و جاهل است که عالم با آگاهی نسبت حق و جاهل با نداشتن آگاهی آن را کتمان می‌کند.

 

 

چاپ خبر