لزوم بازنگری در آیین نامه جشنواره قرآنی مدهامتان
خبرگزاری شبستان: رتبه نخست کشوری در مسابقات قرآنی مدهامتان بر ضرورت بازنگری در آیین نامه این جشنواره جهت دستیابی به خروجی مفید، تاکید کرد.

رقیه رضایی، حافظ قرآن و دارنده رتبه نخست کشوری در مسابقات قرآنی مدهامتان ویژه اعضای کانون های مساجد، امروز (13 دی) به خبرنگار خبرگزاری شبستان در ساری گفت: از پنج سالگی با تشویق خانواده، حفظ قرآن را شروع نمود و طی یک پروسه، حفظ کل کلام وحی طی سه سال، صورت گرفت.

 

وی اظهار کرد: مسابقه قرآنی مدهامتان، قوانینی دارد که برخی از آنها همچون یک روزنه کوچک و تعدادی، به شکل دروازه هستند که بازنگری در آیین نامه این مسابقات، ضرورت دارد.

 

رضایی بیان کرد: خوشبختی و بدبختی را در قرآن می بینم زیرا روزی که با معجزه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هستم از زمان، جلو می زنم و اثر وضعی انس با کلام الهی را به خوبی، درک می کنم.

 

وی ابراز کرد: روزی که با قرآن، نیستم، اثر ترک قرآن در زندگی خویش به خوبی، مشهود و ملموس است و احساس بدبختی و پوچی دقایق را دارم.

 

رضایی گفت: اشخاصی که از سنین بالا به حفظ قرآن، می پردازند به اهمیت این کتاب الهی به خوبی، پی برده اند اما من که از دوران کودکی، حفظ کلام وحی را آغاز نمودم به این سمت، سوق داده شدم.

 

وی اظهار کرد: رتبه های بسیاری تاکنون کسب نموده که 11 عنوان رتبه نخست کشوری، مهم ترین آنها به شمار می آید.

 

رضایی بیان کرد: کارشناس ارشد علوم قرآنی و همچنین کارشناس کشاورزی است.

چاپ خبر