طرح جدید کنگره آمریکا برای تحریم حامیان مقاومت اسلامی در فلسطین
خبرگزاری شبستان: کنگره آمریکا قصد دارد با تصویب طرحی تحت عنوان "قانون مبارزه با حمایت بین المللی از تروریسم فلسطینی در سال ۲۰۱۷"، تمام حامیان جنبش حماس و جهاد اسلامی در فلسطین را تحریم کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از "مرکز اطلاع رسانی فلسطین"؛ کنگره آمریکا برای تحریم حامیان مقاومت فلسطین متشکل از جنبش حماس و جهاد اسلامی، طرحی را آماده کرده است.

در متن این طرح که به عنوان "قانون مبارزه با حمایت بین المللی از تروریسم فلسطینی در سال 2017" ارائه شده، بندهایی وجود دارد که مکانیزم و جزئیات اعمال تحریم ها علیه هر فرد و یا طرفی که از مقاومت فلسطین حمایت می کنند را توضیح داده است.

در این طرح آمده است که جنبش "حماس" در لیست گروه های تروریستی قرار دارد و از سوی وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی نام گرفته است.

این تحریم ها شامل افراد، شرکت ها، دولت ها و هر طرفی که به نحوی از مقاومت فلسطین حمایت می کنند خواهند شد.

براساس این طرح: "طی نود روز از تاریخ تصویب طرح مذکور و هر 180 روز یکبار، وزیر خارجه، وزیر امور مالی و تمام رؤسای ادارات و هیئت های فدرالی ذی ربط باید گزارشی را در مورد دارایی های حماس و جهاد اسلامی و نیز فعالیت های آنها و طرف های حامی آن به کمیته اختصاصی پارلمان ارائه دهند.

چاپ خبر