تحریم رژیم صهیونیستی از سوی هفتاد شهر اسپانیا/ شهر بارسلون به جمع تحریم کنندگان اسرائیل پیوست
خبرگزاری شبستان: شهر بارسلون رابطه خود با هرگونه نظام آپارتاید و نژادپرستی که رژیم صهیونیستی اعمال می کند را قطع و از این رژیم خواست تا قوانین بین المللی و سازمان ملل را اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از "العهد"؛ اکثریت اعضای شورای شهر "بارسلون" اسپانیا در اقدامی شجاعانه به طرح مربوط به قانونی بودن مبارزه مسالمت آمیز سازمان های جامعه مدنی فلسطین برای دعوت به تحریم رژیم صهیونیستی و لغو سرمایه گذاری ها در آن رأی دادند.

این طرح که بر احترام به حقوق بشر درخصوص کشورهایی که شهر بارسلون با شرکت ها و موسسات آن قرارد خواهد بست تمرکز دارد، تآکید می کند: "شهر بارسلون رابطه خود با هرگونه نظام آپارتاید و نژادپرستی که رژیم صهیونیستی اعمال می کند قطع می نماید و از این رژیم می خواهد تا قوانین بین المللی و سازمان ملل را اجرا کند."

این طرح شرکت های مختلفی که با اشغالگری در فلسطین ارتباط دارند نیز شامل می شود و به زودی کمیته ای برای پیگیری و بررسی قراردادهای شرکت های سرمایه گذاری ایالت کاتولونیا در خارج تشکیل خواهد شد.

این تصمیم شهرداری بارسلون که یک میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت دارد دستاوردی بزرگ و اقدامی مثبت به شمار می رود و به موجب آن، تعداد شهرهای اسپانیایی که اسرائیل را تحریم کرده اند به 70 شهر می رسد.

چاپ خبر