حدیث انتظار...
آرزوی بزرگ یاران امام زمان زمان(عج)
خبرگزاری شبستان: اینان خواسته شان این است که در راه خدا کشته شوند. شعارشان ای خون خواهان حسین علیه السلام(یالثارات الحسین) است. و چون حرکت می کنند رعب و ترس از آنان در دل دشمن به فاصله یک ماه در حرکت است.

به گزارش خبرگزاری شبستان: امام صادق علیه السلام درباره ویژگی های یاران حضرت قائم علیه السلام می فرمایند: «آنان از ترس خدا بیمناک اند و آرزوی شهادت دارند. خواسته شان این است که در راه خدا کشته شوند. شعارشان ای خون خواهان حسین علیه السلام(یالثارات الحسین(ع)) است و چون حرکت می کنند رعب و ترس از آنان در دل دشمن به فاصله یک ماه در حرکت است.» (مستدرک الوسائل، ج 11، ص 114 )

چاپ خبر