یک منتقد ادبی:
نویسندگان جدی کودک و نوجوان کم هستند
خبرگزاری شبستان: رفیعی ضعف کیفی ادبیات کودک و نوجوان را یکی از دلایلی دانست که دست صاحبان نشریات را برای نقد و معرفی کتاب های این حوزه می بندد.

به گزارش خبرنگار شبستان، سیدعلی محمد رفیعی، نویسنده،‌ روزنامه نگار و منتقد ادبی عصر دیروز در دومین نشست منتقدان کتاب کودک و نوجوان که با حضور سردبیران و مدیران تعدادی از مجلات فرهنگی و ادبی در سرای اهل قلم برگزار شد، گفت: باید خودمان را به جای کسی بگذاریم که یک نشریه را اداره می کند حال به چه عواملی می پردازیم و به چه عواملی نمی پردازیم، چه کتاب هایی را معرفی نمی کنیم و چه کتاب هایی چشم پوشی می کنیم. برای معرفی کتاب یک روش این است که همه کتاب هایی که به دست شما رسیده است را معرفی کنید.

 

رفیعی ادامه داد: راه دوم معرفی کتاب گزینش است، در این مورد باید مبنایی برای گزینش داشته باشیم، گاه با این مواجه می شویم که از کتاب هایی که به دست ما می رسد اثر قابل عرضه و معرفی نداریم. مبنای بعدی این است که بهترین های منتشر شده را بررسی کنیم، آنها را بخریم و معرفی کنیم به عنوان اداره کننده یک نشریه نباید از من توقع داشته باشید که به حوزه ای بپردازم که نسبت به سایر حوزه‌ها ضعیف است.

 

وی ادبیات کودک و نوجوان را ادبیاتی نوپا دانست و افزود: شمار زیادی به این ادبیات نمی پردازند. کسانی که به طور جدی به ادبیات کودک و نوجوان می پردازند و آثار جدی تولید می کنند، کم هستند. در نتیجه در نشریات به ادبیات کودک و نوجوان نسبت به سایر حوزه ها کمتر توجه می شود.

 

این نویسنده و منتقد ادبی با بیان اینکه ادبیات کودک و نوجوان از نظر کمی قابل بررسی است، عنوان کرد: اگر هزار نویسنده مطرح در حوزه ادبیات کودک و نوجوان وجود داشته باشد می توان گفت 10 نویسنده برجسته خواهیم داشت. کمیت این اهمیت را دارد که می توانیم بگوییم در دهه 90، 10 مورد شاخص و برجسته داریم که حرف اول را می زنند.

 

رفیعی با اشاره به اینکه حوزه ادبیات کودک و نوجوان دشوار است، بیان کرد: به لحاظ کیفی بحث تخصص پیش می آید، پرداختن به ادبیات کودک و نوجوان عین پرداختن به هر حوزه دیگر است البته باید به روانشناسی کودک و نوجوان آشنا بود و چگونگی نوشتن برای کودک و نوجوان را دانست، این عوامل کار را دشوار می کند. پیچیدگی این حوزه ایجاب می کند که آثار مناسب ما کم باشد، عملا کسی که یک نشریه وزین چاپ می کند تعداد گزینه هایش برای معرفی کتاب های کودک و نوجوان و یا نقد آنها کم است. ضعف کیفی این حوزه یکی از دلایلی است که دست صاحبان نشریات را برای نقد و معرفی کتاب می بندد.

 

 

 

چاپ خبر