سرانه پایین مطالعه در جامعه تاسف بار است
خبرگزاری شبستان: مدرس علوم ارتباطات اجتماعی با اشاره به اینکه سرانه پایین مطالعه در جامعه تاسف بار است، گفت: نظام آموزش و پرورش قدرتمند، عامل مهم توسعه کشور محسوب می شود.

عیسی الهیان، مدرس علوم ارتباطات اجتماعی، در هفته کتاب و کتابخوانی، امروز (25آبان) در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در ساری گفت: سرانه مطالعه در ایران، روزانه دو دقیقه و در ژاپن، روزانه 90دقیقه است که این امر نشان دهنده کتابخوانی بسیار کم در ایران دارد و سرانه مطالعه کم در جامعه تاسف بار است.

 

وی اظهار کرد: دانش آموزان و دانشجویان باید به مطالعه اهمیت بیشتری دهند که این امر با ارج نهادن آموزش و پرورش و خانواده به کتابخوانی، حاصل می شود.

 

الهیان اظهار کرد: آموزش و پرورش، یکی از مهم ترین نهادها و پایه و اساس جامعه به شمار می آید چرا که اگر این نظام قدرتمند باشد، مدیران توانمند، شایسته، کاردان و توانایی برای کشور، پرورش می یابند.

 

وی بیان کرد: کشوری نظیر ژاپن، منابع طبیعی بسیار ندارد اما ارج و قرب به آموزش و پرورش در این کشور، بسیار است و از دوران آمادگی در تمامی عرصه ها چه از لحاظ تجربی و چه از لحاظ عملی به دانش آموزان، آموزش داده می شود و همچنین تبلیغات به مطالعه در کودکان به صورت عملی، نهادینه می شود.

 

الهیان ابراز کرد: کتابخوانی و مطالعه را باید از پایه در آموزش و پرورش، آغاز کرد و کتاب های مختلفی در این نهاد مهم، تدریس شود که در ژاپن، آموزش موسیقی، تشخیص چهره، هنر و همچنین رشته های دیگر، صورت می گیرد اما در مدارس ایران، ساعت های زیادی به آموزش علوم، ریاضی و املاء پرداخته می شود و علایق مختلف دانش آموزان، بی توجه می ماند.

 

وی با اشاره به اینکه مطالعه روزنامه و کتاب در ایران رو به کاهش است، گفت: نظام آموزش و پرورش قدرتمند، عامل مهم توسعه است و توسعه باید در تمامی عرصه ها اعم از اقتصاد، فرهنگ، ورزش و ... صورت بگیرد تا شاهد کشوری توسعه یافته باشیم.

 

الهیان اظهار کرد: آموزش و پرورش، مدیر، کارمند، معلم، اقتصاددان و ورزشکار خوبی را به جامعه تحویل می دهد و باید کتاب های مختلف در تمامی رشته ها در این نظام مهم و تاثیرگذار در جامعه، وجود داشته باشد.

 

وی بیان کرد: مدارس ژاپن از سال 1990، هوشمندسازی شدند و دانش آموزان از پایه های اولیه با رایانه و امکانات به روز، مجهز بودند که توسعه و پیشرفت این کشور را به همراه داشت.

 

الهیان ابراز کرد: کودک در خانواده، رشد می کند و در آموزش و پرورش، شخصیت پیدا می کند که کتابخوانی و آموزش و پرورش در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند.

 

وی گفت: با وجود کمبود کتابخانه در روستاها و شهرها باید تبلیغ و ترویج مطالعه و اهمیت آن بیش از گذشته باید صورت گیرد.   

چاپ خبر