کوهستانی‌ نژاد در رونمایی از« اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات»:
اطلاعات موجود در حوزه فرهنگی انقلاب مشروطه بسیار کم است
خبرگزاری شبستان: یک نویسنده با بیان اینکه کتاب «اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات» مرجع است، گفت: این کتاب با ارایه اطلاعات در امور ادبی یک نگرش و افق جدید پیش روی پژوهشگران باز می کند.

به گزارش خبرنگار شبستان، مسعود کوهستانی نژاد، نویسنده و پژوهشگر عصر دیروز در مراسم رونمایی از کتاب " اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات " که در سرای اهل قلم برگزار شد، گفت: کتاب " اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات " با این انگیزه که اطلاعات پیرامون کتاب و حوزه کتاب در مطبوعات گردآوری و ارایه شود، تدوین و چاپ شد. اطلاعاتی که در حوزه تحولات فرهنگی در انقلاب مشروطه وجود دارد، بسیار بسیار ضعیف است و باید برای بررسی این حوزه، اطلاعات قوی داشته باشیم که تحلیل های خود را گسترش دهیم.

 

کوهستانی نژاد اظهار داشت: در یک دوره ای یک نوع از کتاب ها در ایران چاپ می شود و چند سال بعد موجش می خوابد و کتاب های دیگری تدوین و چاپ می شود. نوع این کتاب ها، جغرافیای آنها و میزان تاثیر آنها بر مسایل فرهنگی در من انگیزه ای ایجاد کرد که چنین کاری کنم. کاری که مرحله اول آن کتاب " اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات است " و مراحل بعد شاهد پژوهش های بزرگتر خواهد شد. به عنوان مثال فهرست کتاب های ادبی در کتاب ا" خبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایات مطبوعات " خودش می تواند دستمایه ای برای عمق بخشیدن به تاریخ ادبیات ایران باشد.

 

این نویسنده تصریح کرد: اطلاعات در کتاب " اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات " که در مورد تحول ادبی است، می تواند یک نگرش و افق جدید در امور ادبی باز کند. در مجموع کتاب " اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات " کتابی است که به عنوان مرجع کاربرد دارد ،مرجعی برای تدوین کتاب های بعدی. هدف از نگارش این کتاب، این بوده است که اطلاعاتی در اختیار پژوهشگران قرار دهد تا افق جدیدی پیش روی آنها باز شود.

 

وی با طرح این سوال که چرا منابع کتاب " اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات " روزنامه ها هستند، اظهار داشت: ما به فیزیک کتاب کاری نداریم، به اطلاع کتاب کار داریم. چنین معیاری دایره ما را برای داشتن اطلاعات جامع کتاب شناسی افزون می کند. بر این اساس دو منبع برای کتاب می توانیم در اختیار داشته باشیم. یکی مدارک دولتی که در آرشیو ملی نگهداری می شود و منبع دوم هم روزنامه ها و جراید هستند. در یک فرآیندی در دوره مشروطیت به دلیل گسترش جراید، وقتی نویسندگان و ناشران کتاب چاپ می کردند تقریبا به عنوان یک سنت گزارش آن را به روزنامه ها ارایه می کردند. در حقیقت بر خود فرض می دانستند که اگر کتاب چاپ می شود باید آن را در نشریات معرفی کنند. این انگیزه باعث شد تا اطلاعات مختلف در مورد چاپ، نقد و بررسی کتاب، نوع و میزان فروش کتاب در نشریات آن زمان گردآوری و چاپ شود. این موضوع به ما کمک کرد و میراثی برای ما به جا گذاشت.

 

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: در کتاب " اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات " در مقوله چاپخانه ها اطلاعاتی است که کمک به شناخت فرآیند چاپخانه در ایران می کند. نقد کتاب هم در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است و نشان می دهد که چقدر نقد کتاب کار پربهایی است. تبلیغات و بازاریابی و نوع فروش کتاب نیز در کتاب " اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات " آورده شده است. من از تنها منبع محکم تاریخی برای گردآوری و ارایه اطلاعات استفاده کردم. هدف این بوده است که کتاب مرجع ارایه شود نه تحلیلی. امید است که عزیزان با استفاده از این کتاب، کتاب های تحلیلی چاپ کنند.

 

 

چاپ خبر