شهردار بجنورد
خبرنگاران در کاهش معضلات اجتماعی نقش گسترده دارند
خبرگزاری شبستان: شهردار بجنورد نقش خبرنگاران در کاهش معضلات اجتماعی را گسترده دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد، کیوان دژهوت به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار گفت: فرهنگ سازی در راستای کاهش معضلات اجتماعی از مهم ترین مباحثی است که خبرنگاران می توانند در آن نقش آفرینی کنند.

 

وی با مشابه دانستن سختی کار در شهرداری با سختی کار خبرنگاری بیان کرد: هم شهرداری و هم خبرنگاران با مخاطبان بسیاری روبرو هستند که در واقع باید به آنها خدمات شهری و خبری داده شود  و این گستردگی حوزه  سختی کار را زیاد می کنند.

 

شهردار بجنورد اظهار کرد: خبرنگاران ضمن انتقاد و بیان مشکلات دستگاه ها و نهادها می توانند به عنوان موتور محرک دستگاه ها هم عمل کنند و با نقد منصفانه زمینه ساز ارائه بهتر خدمات به مردم شوند.

 

وی اظهار امیدواری کرد:رسانه ها و خبرنگاران با عملکرد خبری خود زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به دستگاه ها و نظام شوند.

چاپ خبر