آیا کانادا مرکز مالی اسلامی امریکای شمالی خواهد شد؟
خبرگزاری شبستان: اقتصاد با ثبات کانادا، جامعه در حال رشد مسلمانان و دورنمای بین المللی این کشور می تواند آن را به مرکز مالی اسلامی آمریکای شمالی تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آی، کانادا با جمعیت در حال رشد مسلمان، اقتصاد پایدار و باز به روی همه جهان، می تواند به مرکز مالی اسلامی آمریکای شمالی تبدیل شود.

بخش مالی اسلامی یک سیستم مالی است که از دهه 1970 آغاز به کار کرد و از قانون اسلامی برای سازماندهی دیگر بخش ها از جمله بانکداری، سرمایه گذاری و بیمه بهره می گیرد.

تحت این سیستم، سرمایه گذاری های اسلامی به سرمایه گذاری های حلال یا بر مبنای شریعت گفته می شود.

گزارش اخیر مرکز خدمات مالی تورنتو نشان می دهد کانادا می تواند به مرکز مالی اسلامی تبدیل شود.

بر اساس بررسی های سال 2011 شمار مسلمانان این کشور یک میلیون نفر بود که انتظار می رود این رقم تا سال 2030 به حدود سه میلیون نفر افزایش یابد.

مسلمانان 3.2 درصد از جمعیت این کشور را در سال 2011 تشکیل می دادند که از دو درصد در دهه پیش با افزایش روبرو بوده است.

چاپ خبر