مجله مهرنامه عنوان کرد؛
ترجمه کتاب « ایران عصر صفوی» کتاب سال تاریخ شد
خبرگزاری شبستان: کتاب « ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران» ترجمه شده عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله حائری به انتخاب مجلۀ مهرنامه به عنوان کتاب سال تاریخ معرفی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد به نقل از روابط عمومی دانشگاه آیت الله حائری میبد، در روزهای پایانی سال 1394 مهرنامه، یکی از معتبرترین مجلات علوم انسانی کشور، کتاب « ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران» ترجمه بهزاد کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله حائری را بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از اساتید و کارشناسان برجستۀ کشور به عنوان کتاب سال تاریخ معرفی کرد.

کتاب  « ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران» که پیش از این متن اصلی آن، جایز جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در سال 1386 از آنِ خود کرده بود، نوشتۀ اندرو جی. نیومن، استاد دانشگاه ادینبورگ است و در سال 1393 توسط بهزاد کریمی، استادیار گروه ایران شناسی ترجمه و از سوی نشر افکار منتشر شده است.

نیومن در این کتاب بر خلاف بیشتر مستشرقین و صفویه پژوهان بر روند تداومیِ حکومت صفویه تأکید کرده است که به نوبۀ خود ایده ای نو و قابل تأمل به نظر می رسد.

مجله مهرنامه بر اساس روال سال های پیش، در مرحله نخست 10 کتاب تالیفی و 10 کتاب ترجمه ای را از بین کتاب های منتشر شده در حد فاصل بهمن 93 تا بهمن 94 انتخاب کرد و در مرحلهدوم با نظرخواهی از 10 صاحب نظر حوزه تاریخ از آنها خواست به کتاب های انتخابی بین یک تا چهار امتیاز دهند.

بعد از جمع بندی امتیازها پنج کتاب تألیفی و پنج کتاب ترجمه ای به مرحله داوری رسیدند و در این مرحله ۲ نفر از پژوهشگران مطرح حوزه تاریخ، مسعود کوهستانی نژاد و اسماعیل حسن زاده در حوزۀ تألیف کتاب، روابط ایران و ترکیه اثر کاوه بیات و در حوزه ترجمه کتاب ایران عصر صفوی را به عنوان کتاب سال برگزیدند.

چاپ خبر