«خانواده متعادل و حقوق آن» کتابی که توصیه می شد بخوانید
خبرگزاری شبستان: کتاب «خانواده متعادل و حقوق آن» برگرفته از آثار« آیت‌الله جوادی آملی» و برخی از صاحب نظران حوزه و دانشگاه درباره حوزه و دانشگاه می باشد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از مرکز بین المللی نشر اسراء، این کتاب برگرفته از آثار آیت‌الله جوادی آملی است که علاوه بر مطالب ارزشمند ایشان، یک تحقیق جامع و کافی از سوی صاحبظران حوزه و دانشگاه درباره حقوق خانواده در ان بیان شده است.

کتاب «خانواده متعادل و حقوق آن» دربردارنده ۴ فصل نظیر «مبادی و مبانی خانواده»، «تشکیل خانواده»، «حقوق و تکالیف خانواده» و «فروپاشی خانواده» است.

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: در رابطه با فلسفه، ‌مبانی و احکام حقوقی خانواده بر پایه آموزه‌های قرآنی و مطابق با مبانی انسان‌شناسی اثری منسجم به عمل نیامده است.

بر همین اساس تبیین، ‌تجزیه و تحلیل عقلانی موضوع مبناسازی و استدلال با قرآن، طرح ایرادها و پاسخ بدان با نگاه جامع دینی حضرت استاد جوادی آملی فرصت‌هایی در سطح سامان‌دهی مواد و مبانی حقوقی پیش روی فرهیختگان قرار می‌دهد و امکان رفع خلأ در منابع را نیز فراهم می‌آورد.

 نشر اسراء چاپ دوم اثر حاضر را در 440 صفحه منتنشر کرده است.

چاپ خبر