معاون وزیر آموزش و پرورش در گفت و گو با شبستان مطرح کرد:
پیشنهاد نظام آموزش به بزرگسالان در برنامه ششم توسعه
خبرگزاری شبستان: رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: نظام آموزش به بزرگسالان پیشنهاد داده شده است و امیدواریم جزو احکام برنامه ششم توسعه باشد تا این نظام را اجرا کنیم.

علی باقر زاده، رییس سازمان نهضت سواد آموزی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان درباره ی نظام آموزش بزرگسالان گفت: این نظام قلمرو وسیعی را شامل می شود،هر کسی که در نظام آموزشی تحصیل نمی کند، مخاطب نظام آموزشی بزرگسالان است.

 

وی افزود: افراد چه بی سواد یا  باسواد باشند یا تحصیلات در حد دیپلم یا مدرک دانشگاهی داشته باشند  شامل نظام آموزش بزرگسالان می شوند.

 

رییس نهضت سواد آموزی تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش، پژوهش های مهمی را در این ارتباط با نظام آموزش بزرگسالان انجام داده است و پیشنهادی را تدوین کردیم تا در  طول برنامه ششم اگر جزو مصوبات باشد، سازمان نهضت سواد آموزی قلمرو فعالیتش به بخشی از آموزش بزرگسالان نیز اختصاص یابد.

 

باقر زاده تصریح کرد: یعنی ساز و کاری را فراهم کنیم تمام افرادی که نتوانستند تا دیپلم درس بخوانند، متناسب با نیاز، شرایط و سطح سواد به آموزش های مجدد دسترسی داشته باشند.

 

رییس نهضت سواد آموزی بیان کرد: کسی که کمتر از ابتدایی سواد دارد، آموزش وی  از جنس سواد آموزی است، آن کسی هم که کمتر از دیپلم خوانده است، آموزش از جنس آموزش بزرگسالان است.

 

وی بیان کرد: مکانیزسم های مختلف  از جمله  دواطلب آزاد، طرح جامع، آموزش از راه دور  برای آموزش وجود د ارد که باید در قالب آموزش بزرگسالان سازمان پیدا کند.

 

باقر زاده  تصریح کرد: برای نظام آموزش بزرگسالان باید سازکار هایی را پیش بینی کرد که مقرارت آن با مقررات مدرسه متفاوت باشد تا انگیزه در افراد ایجاد شود ودر جریان تحصیل و آموزش قرار گیرند.

 

وی خاطر نشان کرد: نظام آموزش به بزرگسالان پیشنهاد داده شده است و امیدواریم جزو احکام برنامه ششم توسعه باشد تا این نظام را  اجرا کنیم.

چاپ خبر