پیام های همدلی، وحدت و انسجام در اشعار مولوی مشهود است
خبرگزاری شبستان: نویسنده فرهنگ بزرگ واژه طبری گفت: پیام های همدلی، وحدت و انسجام در اشعار مولوی مشهود است.

عسکری آقاجانیان میری، نویسنده فرهنگ بزرگ واژه طبری، به مناسبت روز برگداشت مولوی، امروز(8 مهر) به خبرنگار شبستان گفت: دلایل ماندگاری شعر مولوی به چند دلیل است که توجه به سبک و سیاق این شاعر که ادامه دهنده و پیروی کننده از چهره های برجسته شاعران پیشین مثل سنایی و عطار است که خودش هم در شعر از آنها پیروی می کرد و سبک عراقی در حقیقت با این شاعران به درجه کمال رسید، دلیل نخست محسوب می شود.

وی ادامه داد: موضوع مسلک و مرام مولوی جنبه دوم این شاعر است که در سلک عرفا درآمد و به بیان و توضیح عقائد و آراء مسلک تصوف و همچنین بیان و توضیح عرفان اشراقی با پیوند دینی و مقامی و آیات و شواهد حدیث، قرآن، نوشته های مذهبی، توضیح، تفسیر و بیان آنها در شریعت پرداخته است یعنی آرایش نه بیان صرف شعری است بلکه نکات اجتماعی، اخلاقی، انسانی و دینی است.


آقاجانیان میری درباره دلیل دیگر ماندگار مولوی، اظهار کرد: اشراف مولوی بر شعر و قوانین عروض و موسیقی بود و بهترین بهره شعری از لسان این شاعر آشکار است و می رساند که مولوی در فنون موسیقی آگاهی کافی را داشت.

وی بیان کرد: ورود در بحرهای پرجاذبه عروضی و پرداختن به وزن های موزون که رابطه تنگاتنگی با موسیقی و آهنگ و ریتم داشته که حتی حافظ، سعدی و شاعران بزرگ هم به لحاظ تلفیق شعر و موسیقی به درجه ایشان نرسیدند یعنی بسیاری از غزلیات ایشان برای موسیقی دانان در تنظیم تنظیف و ترانه سهل الوصول تر از سایر اشعار شاعران مبرز است.


کارشناس ارشد ادبیات فارسی با گرایش موسیقی و دکترای موسیقی ابراز کرد: اوزان های پرطنین، ریتم دار و کوبه ای در غزلیاتش چنان برجسته است که شعر با آهنگ نباشد، خود آهنگ است.


وی ادامه داد: خدمت گرفتن واژگان شعری و همچنین اصوات و صدای حیوانات و پرندگان در شعر و ماندگاری و برجسته نمودن اشعارش کمک نموده است.


آقاجانیان میری با بیان اینکه پیام های همدلی، وحدت و انسجام در اشعار مولوی مشهود است، گفت: مولوی عالم جامع الشرایط بوده است که در مقوله دینی و مذهبی از عهده تفسیر قرآن، روایت و احادیث پیامبران و زندگینامه آنها و همچنین مردان اخلاقی و مذهبی و آنهایی که در علم و عرفان دانش و مذهب چهره بودند، بر آمده است.


وی ادامه داد: مولانا به خوبی از عهده تفسیر شان نزول قرآن برآمده است و آن را در لباس شعر با زیبایی و ظرافت خاص داستان ها یا تراوش ملال آور نباشد به عروس طبع و جلوه شعر درآورده است که هر خواننده ای به آن مراجعه می کند از خواندن آن دچار ملال، افسردگی و همچنین تکثر نمی شود.


کارشناس امور موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عنوان کرد: یادی از بزرگان و افراد برجسته مذهبی، تاریخی و علمی در حقیقت مرور تمام فرهنگ و مذهب و ملیت آن جامعه است که آیندگان از مهارت، رنج، آگاهی، سواد و زحمتی که برای خدا و بدون چشمداشتی درباره اعتلای مام و میهن کشیدند، آگاه شوند و در نتیجه آنها را الگوی خود قرار دهند.


پایان پیام/

 

چاپ خبر