سخنگوی وزارت خارجه:
پیروز واقعی جام جهانی، ملت فلسطین و شکست خورده آن رژیم صهیونیستی است
کنعانی با بیان اینکه زنگهای خطر برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن به صدا درآمده است، گفت: پیروز واقعی جام جهانی، ملت فلسطین و شکست خورده آن رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در صفحه شخصی خود در رشته توییتی نوشت:

« زنگهای خطر برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن به صدا درآمده است؛

بحران و بن بست سیاسی و امنیتی داخلی در اسرائیل،

تسری مقاومت ضداشغالگری از غزه به کرانه غربی و سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸،

جهانی شدن نفرت از رژیم اسرائیل که ابعادی از آن در حاشیه ‎ جام جهانی فوتبال در قطر دیده می شود،

‏تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در معرفی روز تأسیس "اسرائیل" به روز "فاجعه و ‎#نکبت" و ...

تمرکز رژیم آپارتاید صهیونیستی و حامیان آن بر ایران هراسی، تلاشی مذبوحانه و نافرجام برای انحراف انظار از مسئله فلسطین و دادن تنفس مصنوعی به اسرائیل در حال مرگ است.

تقلّای رژیم اسرائیل با حمایت رژیم آمریکا به منظور سازش با تعداد بیشتری از دولتها، تأثیری در تقلیل تنفر ملتهای جهان نسبت به این رژیم و ماهیت نامشروع آن نخواهد داشت.

پیروز واقعی جام جهانی، ملت فلسطین و شکست خورده آن رژیم صهیونیستی است.»

چاپ خبر