نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی:
رزمایش پیامبر اعظم پاسخی به رجزخوانی های اخیر رژیم صهیونیستی بود
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برپایی رزمایش پیامبر اعظم پاسخی به رجزخوانی های اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به زیرساخت های ایران عنوان کرد.

محمد حسن آصفری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به رزمایش پیامبر اعظم گفت: رزمایش پیامبر اعظم پاسخی به رجزخوانی های اخیر رژیم صهوینستی که به وزرای دفاع و وزاری مربوطه شان دستور دادند آمادگی برای حمله به زیرساخت های ایران را فراهم کنند.

 

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیام این رزمایش برای رژیم صهیونیستی این است که اگر بخواهد کوچکترین اقدامی علیه ایران در نقطه ای انجام دهد حتما از طریق هوایی، زمینی و یا آب تمام تاسیسات شان مورد هدف ایران قرار می گیرد و با کوچک ترین اتفاق زرادخانه های اصلی این رژیم مورد هدف قرار می گیرند و خاموش کردن این آتش دیگر به سادگی نخواهد بود.

 

وی تصریح کرد: بهتر است که رژیم صهیونیستی پایش را از گلیم اش درازتر نکند و با انبار باروت بازی نکند چرا که هر اقدامی که انجام دهد، موشک های نقطه زن ما تاسیسات این رژیم را مورد اصابت قرار می دهند.

 

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این رژیم و سایر دشمنان جمهوری اسلامی ایران بدانند اگر بخواهند منافع جمهوری اسلامی ایران چه در داخل و چه در خارج را مورد هدف قرار دهند با پاسخ محکم و کوبنده ما مواجه خواهند شد و موشک های ما که تولید داخل هستند، این جواب را به آنها خواهند داد.

چاپ خبر